bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Sprawozdania finasowe

Na podstawie § 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować je w terminie do 10 maja roku następnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z tym na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Tłuszczu zostały udostępnione sprawozdania finansowe za 2018 rok wszystkich obsługiwanych jednostek.Opublikował: Andrzej Powierża
Publikacja dnia: 09.06.2021
Podpisał: Redaktor Admin
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 956